Historia

Studenckie Koło Informacji Naukowej "Palimpsest" funkcjonujące przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, rozpoczęło swą nieoficjalną działalność 6 listopada 2009 roku. Koło powstało z inicjatywy dra Piotra Tafiłowskiego, pracownika Zakładu Informacji Naukowej i studentów drugiego i trzeciego roku kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Podczas pierwszego spotkania, w którym wzięło udział blisko 20 osób z różnych lat studiów, zostały wstępnie wybrane władze Koła, których ostateczny skład uformował się na drugim z kolei zebraniu, w trakcie którego przegłosowano także nazwę i logo. W skład pierwszego Zarządu Koła wchodzili:

Przewodniczący: Szymon Furmaniak
Wiceprzewodniczący: Dorota Wojtkowska
Sekretarz: Iza Wałecka
Skarbnik: Monika Czapka
Webmaster: Michał Kuśnierz

Opiekunem Koła został dr Piotr Tafiłowski.

Za cele działalności postawiono sobie m.in. aktywizowanie i integrowanie środowiska studenckiego, poszerzanie i popularyzowanie wiedzy wśród studentów, promocję czytelnictwa, jak i samego kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo.


W dniach od 30.11.09 do 4.12.09 roku, część członków Koła wzięło udział w przedsięwzięciu: Akcja Mikołajkowa "Studenci Dzieciom", zainicjowanym i koordynowanym przez studentkę II roku - Barbarę Szymuś. Akcja miała na celu zbiórkę książek dla dzieci i młodzieży z Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie i była szeroko promowana w lokalnych mediach: "Dzienniku Wschodnim", Radiu Lublin, Panoramie Lubelskiej jak i na portalu społecznościowym Facebook.

Dnia 21 stycznia 2010 roku
Koło zostało wpisane do rejestru organizacji studenckich UMCS, pod
numerem 106/2010.

Dnia 25 lutego 2010 roku odbył
się pierwszy wykład otwarty organizowany przez SKIN "Palimpsest". Nasze zaproszenie przyjęła dr Anita Has-Tokarz z Zakładu Czytelnictwa i Semiotyki Przekazu Informacji Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, która wygłosiła prelekcję pt. "Wampir(ologia) stosowana: postać wampira w literackim i filmowym horrorze". Wykład ten spotkał się z zaskakująco dużym zainteresowaniem ze strony braci studenckiej.

Dnia 11 marca 2010 roku nastąpiła
reorganizacja składu członkowskiego Zarządu. Obecnie w jego skład
wchodzą:
Przewodniczący: Agnieszka Grzegorczyk
Wiceprzewodniczący: Monika Czapka
Sekretarz: Anna Paszko
Skarbnik: Olga Pytel
Webmaster: Michał Kuśnierz.

9 kwietnia 2010 roku odbyła się pierwsza debata organizowana przez SKIN "Palimpsest" pt. Tożsamość narracyjna czyli Kapuściński fiction. Nad twórczością i życiem Ryszarda Kapuścińskiego dyskutowali: prof. dr hab. Lesław Hostyński, prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, dr hab. Zbigniew Osiński i mgr Franciszek Piątkowski. Moderatorem był opiekun Koła dr Piotr Tafiłowski.

16 kwietnia czwórka naszych reprezentantów wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych - "Biblioteka 2.0 - i co dalej? Nowe technologie i rozwiązania w bibliotekach". Agnieszka Grzegorczyk i Agnieszka Posłajko wygłosiły referat pt. "E-learning i mind mapping jako nowe wyzwania edukacyjne dla bibliotek", a Kamil Stępień - "Folksonomia a systemy biblioteczne".

Pod koniec marca ruszył Studencki Konkurs Fotograficzny "Przyłapani na czytaniu", którego celem była promocja czytelnictwa, dobra zabawa, a także aktywne włączenie się Koła w obchody "Tygodnia Bibliotek" poprzez organizację wystawy pokonkursowej. Na konkurs zgłoszone zostało ponad pięćdziesiąt prac z całej Polski, z których wybrano szesnaście najlepszych. Otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 8 maja, prezentowana ona była zarówno w Bibliotece Głównej UMCS, jak i w ACK "Chatka Żaka".

W Tydzień Bibliotek włączyliśmy się także organizacją, we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Filozofów Kultury, drugiej edycji "Molitargu".

W dniu 5 maja zorganizowaliśmy kolejny wykład dr Anity Has - Tokarz, tym razem poświęcony motywowi wilkołaka, pt. "Z galerii literackich i filmowych monstrów... Postać wilkołaka w horrorze".

10 maja pięcioro członków naszego Koła: Monika Czapka, Michał Kuśnierz, Anna Paszko, Olga Pytel i Agnieszka Zielińska wzięło udział w I Kongresie Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa "Studencki ruch naukowy - kim jesteś?". Monika Czapka i Michał Kuśnierz wystąpili z referatem pt. "Od zera do bohatera, czyli działalność Studenckiego Koła Informacji Naukowej Palimpsest".

11 maja odbył się kolejny wykład otwarty, organizowany przez nasze Koło, nosił on tytuł "Edukacja medialna w Polsce wczoraj, dziś i jutro", a wygłosiła go Anna Dąbrowska, ekspert w zakresie edukacji medialnej.

15 maja miał miejsce jednodniowy wyjazd do Zamościa, który stanowi kolejną okazję, po warsztatach integracyjnych poprowadzonych przez studentów Psychologii UMCS i wyjściu do Lubelskich Podziemi, do integracji i edukacji Koła.

W dniach od 19 do 27 maja w ramach drugiej edycji akcji "Studenci dzieciom" przeprowadzona została kolejna zbiórka książek i słodyczy dla dzieci i młodzieży z Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie, której uwieńczeniem było spotkanie z podopiecznymi Pogotowia.

Obecnie Koło jest zaangażowane m.in. w realizację następujących projektów:
Katalog witryn internetowych związanych z kierunkiem INiB; Udział w Lubelskim Kongresie Studenckich Kół Naukowych "Tygiel 2010" i "VII Lubelskim Festiwalu Nauki"; Organizacja wykładu otwartego Szymona Krakowiaka pt. "Życie i wybory artystów tworzących w okresie III Rzeszy"; Wykład prof. dr hab. Nguyen Huu Viem pt. "Między Hanoi a Warszawą. Refleksje z lat 1980 - 2010"; Przygotowania do organizacji II Kongresu Kół Naukowych Studentów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; Projekt związany z bibliotekami szkolnymi.