Privilegia Typographica Polonorum - Polskie przywileje drukarskie 1493-1793

Studenckie Koło Informacji Naukowej "Palimpsest" zaprasza na kolejne z serii spotkań autorskich ze specjalistami w dziedzinie książki i informacji.

Tym razem o swojej najnowszej publikacji zatytułowanej "Privilegia Typographica Polonorum - Polskie przywileje drukarskie 1493-1793" opowie Prof. dr hab. Maria Juda, badaczka historii książki i bibliotek, kierownik Zakładu Dawnej Książki i Bibliografii Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.

Autorka wygłosi wykład na temat prac związanych z poszukiwaniem oraz opracowywaniem materiałów do publikacji, rozproszonych po licznych, zarówno polskich jak i zagranicznych archiwach i bibliotekach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
14.12.2011, godz.16:00 – 17:20.