Colloquia Aesthetica - efektywne sposoby prezentowania informacji

STUDENCKIE KOŁO INFORMACJI NAUKOWEJ
Formularz zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: palimpsest.konferencja@gmail.com