Program Międzynarodowej Studencko-doktoranckiej Konferencji Naukowej "Trzy Wymiary Informacji"

Szczegółowy harmonogram konferencji do pobrania: tutaj