Międzynarodowa Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa "Trzy Wymiary Informacji"

Już 1 marca zapraszamy na kolejną organizowaną przez nas konferencję. Tym razem, zajmiemy się informacją w trzech wymiarach. Jako studenci różnych kierunków, których łączy zamiłowanie do nauki o informacji, zdecydowaliśmy wybrać najbliższe nam obszary zagadnień i wnikliwiej przyjrzeć się postrzeganiu i funkcjonowaniu informacji na tle każdego z nich. Zaczynając od rozważań na płaszczyźnie najbardziej dla nas podstawowej, jaką jest proces naukowo-dydaktyczny, przez zagadnienie obiegu informacji w społeczeństwie, na jej znaczeniu w generowaniu wartości dla przedsiębiorstw i organizacji kończąc. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem informacji w każdym z wymienionych kontekstów do nadsyłania zgłoszeń i udziału w organizowanej przez nas konferencji!

Zakres tematyczny:

1. Informacja w nauce:
• nauka o informacji wczoraj, dziś i jutro;
• biblioteki w służbie nauki i dydaktyki;
• źródła informacji.
2. Informacja w społeczeństwie:
• kondycja społeczeństwa informacyjnego;
• informacja w społeczeństwie obywatelskim (NGO, e-wolontariat, etc.);
• edukacja medialna i informacyjna.
3. Informacja w biznesie:
• gospodarka oparta na wiedzy;
• zarządzanie systemami informacyjnymi;
• informacja jako zasób, towar, usługa…

Miejsce: Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie
Zaczynamy o godzinie 9:30.
Zapraszamy!

Koordynatorzy:
Anna Paszko, anka.stefanowo@wp.pl
Agnieszka Grzegorczyk, zoska65@gmail.com
Marlena Grela, marlena_grela@o2.pl