Nowy zarząd

17 października odbyło się walne zebranie koła; wybrany został nowy zarząd na rok akademicki 2012/2013 oraz sprecyzowano plany na kolejny rok.

Przewodnicząca - Marlena Grela
Zastępca przewodniczącego - Agnieszka Piłat
Sekretarz - Judyta Pietrzyk
Skarbnik - Marcin Łysiak
Webmaster - Artur Szarkowicz