Konferencja: Źródła informacji w zmieniającym się środowisku cyfrowo-sieciowym

Zakres tematyczny:
- Czy Google wie wszystko?
- Mapy wiedzy
- Bibliografia 2.1 - Bibliografia XXI wieku?
- Heurystyka informacyjna (wyszukiwanie informacji w systemach komputerowych)
- Platformy udostępniające zawartość cyfrową (bazy danych i biblioteki cyfrowe)
- Bibliografie regionalne elektroniczne - jak funkcjonują w Twoim regionie?
- Bibliograf - zawód przeszłości czy zawód przyszłości Ewolucja warsztatu bibliografa.

Terminy:
- Ostateczny termin zgłaszania abstraktów na adres Koła: palimpsest.umcs@gmail.com - 6 marca 2012 roku
- Termin przesyłania prezentacji do referatów, również na adres Koła - 14 marca 2012 r.
- Program konferencji pojawi się 8 marca 2012 r.

Kontakt z komitetem organizacyjnym:
Koordynatorzy: Dorota Wojtkowska (doljores@gmail.com) i Olga Pytel (olga-pytel@wp.pl)
Sekretarz konferencji: Agnieszka Grzegorczyk (zoska65@gmail.com)

Do zgłaszania wystąpień zachęcamy zarówno studentów pierwszego i drugiego stopnia, jak i doktorantów.

Zaproszenie na konferencje
Karta zgłoszeniowa

Wydarzenie w Bibliokalendarzu