Akcja Napoleon

W ostatnich latach na gruncie rozwoju nowoczesnych technologii dokonał się szereg zmian w efekcie których staliśmy się społeczeństwem wiedzy. Funkcjonuje ono w oparciu o informację, która dociera do nas masowo i nieprzerwanie z różnych źródeł. Sztuką jest ją uchwycić i zrobić z niej użytek, dlatego też koniecznością jest aby każdy, kto chce być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa wiedzy, powinien umieć się z nią obchodzić. Członkowie Studenckiego Koło Informacji Naukowej "Palimpsest" we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie chcąc zaszczepić wśród młodzieży szkolnej ideę nabywania umiejętności przydatnych w dobie społeczeństwa wiedzy.

Pragniemy zaprosić lubelskich licealistów na bezpłatny kurs podstaw szybkiego czytania i efektywnego przyswajania informacji. Do promowania akcji użyty został wizerunek Napoleona Bonaparte, gdyż jest on jednym spośród wielu wybitnych przywódców i myślicieli poprzednich stuleci, którzy osiągnęli wielkość właśnie dzięki tej umiejętności.

Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Koordynatorzy akcji: Anna Paszko, anka.stefanowo@wp.pl (Studenckie Koło Informacji Naukowej „Palimpsest”), Olga Pytel, olga-pytel@wp.pl (SKIN „Palimpsest”), Anna Ostęp, anna.ostep@mbp.lublin.pl (Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie).