Patroni

Z przyjemnością informujemy że Radio Lublin, Radio Centrum oraz n:tv objęły patronatem medialnym konferencje Źródła informacji w zmieniającym się środowisku cyfrowo-sieciowym.

Projekt UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy objął patronat nad konferencją


UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy to projekt skierowany głównie do studentów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, którego celem jest poprawa jakości oferty edukacyjnej Wydziału Humanistycznego, Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydziału Politologii oraz dostosowanie jej do potrzeb współczesnej gospodarki. Jest to największy projekt edukacyjny realizowany po wschodniej stronie Wisły o łącznej wartości prawie 22 mln.

"Wymyśl logo, będziesz spoko!" Konkurs na logo Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS

Studenckie Koło Informacji Naukowej ”Palimpsest” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie na logo Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

Business Security Magazine

Z przyjemnością informujemy że Business Security Magazine objęło patronatem medialnym konferencje Źródła informacji w zmieniającym się środowisku cyfrowo-sieciowym.


Konferencja: Źródła informacji w zmieniającym się środowisku cyfrowo-sieciowym

Zakres tematyczny:
- Czy Google wie wszystko?
- Mapy wiedzy
- Bibliografia 2.1 - Bibliografia XXI wieku?
- Heurystyka informacyjna (wyszukiwanie informacji w systemach komputerowych)
- Platformy udostępniające zawartość cyfrową (bazy danych i biblioteki cyfrowe)
- Bibliografie regionalne elektroniczne - jak funkcjonują w Twoim regionie?
- Bibliograf - zawód przeszłości czy zawód przyszłości Ewolucja warsztatu bibliografa.

Privilegia Typographica Polonorum - Polskie przywileje drukarskie 1493-1793

Studenckie Koło Informacji Naukowej "Palimpsest" zaprasza na kolejne z serii spotkań autorskich ze specjalistami w dziedzinie książki i informacji.

Tym razem o swojej najnowszej publikacji zatytułowanej "Privilegia Typographica Polonorum - Polskie przywileje drukarskie 1493-1793" opowie Prof. dr hab. Maria Juda, badaczka historii książki i bibliotek, kierownik Zakładu Dawnej Książki i Bibliografii Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.

Nowa wersja strony

Z przyjemnością prezentujemy Państwu nową wersję strony koła. Tym razem zmiany zaszły przede wszystkim w mechanizmie serwisu. Z czasem strona będzie uzupełniana. Stara wersja będzie dostępna jako archiwum działalności.

Przez książkę do zdrowia


Studenckie Koło Informacji Naukowej "Palimpsest" organizuje akcję "Przez książkę do zdrowia", która ma na celu pomóc w utworzeniu biblioteczki dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego przy ul. Staszica w Lublinie.

Zbiórka książek odbywać się będzie w Bibliotece Głównej UMCS w dniach od 5 do 14 grudnia w godzinach 10:00-14:00.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji!

Spotkanie z Anną Jawor

Studenckie Koło Informacji Naukowej UMCS „Palimpsest” zaprasza na spotkanie z Anną Jawor, autorką książki „Europolizacja. Kultura i dopełnianie europejskości na przykładzie Zamościa”, które odbędzie się 14 listopada 2011 r. (poniedziałek) w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o godz. 11.00.

Akcja Napoleon

W ostatnich latach na gruncie rozwoju nowoczesnych technologii dokonał się szereg zmian w efekcie których staliśmy się społeczeństwem wiedzy. Funkcjonuje ono w oparciu o informację, która dociera do nas masowo i nieprzerwanie z różnych źródeł. Sztuką jest ją uchwycić i zrobić z niej użytek, dlatego też koniecznością jest aby każdy, kto chce być pełnoprawnym członkiem społeczeństwa wiedzy, powinien umieć się z nią obchodzić. Członkowie Studenckiego Koło Informacji Naukowej "Palimpsest" we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie chcąc zaszczepić wśród młodzieży szkolnej ideę nabywania umiejętności przydatnych w dobie społeczeństwa wiedzy.

Subskrybuje zawartość